ดอยตุงลอดจ์

เดิมเป็นที่พักสำหรับข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ สมเด็จย่าเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ชีพและเสด็จมาทรงงานที่ดอยตุง ปัจจุบัน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้ปรับเปลี่ยนการใช้งานของอาคารให้เป็นที่พักทั้งหมด 45 ห้องสำหรับนักท่องเที่ยวท่ามกลางบรรยากาศ สงบ ร่มรื่น และใกล้ชิดกับธรรมชาติ

Back to top