นโยบายการจัดส่งสินค้า

ช่องทางการจัดส่ง

 • ไปรษณีย์ไทย  
 • บริษัทขนส่งเอกชน

เงื่อนไขการจัดส่ง

บริการจัดส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท

นโยบายการจัดส่งสินค้า

“ดอยตุง” จัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีระยะเวลา และอัตราค่าจัดส่งดังนี้

1. จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนใช้เวลาประมาณ 8 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

น้ำหนัก*อัตราค่าจัดส่ง
ไม่เกิน 2 กิโลกรัม60 บาท
2 – 3 กิโลกรัม80 บาท
3 – 4 กิโลกรัม100 บาท
4 – 5 กิโลกรัม120 บาท
5 – 7 กิโลกรัม150 บาท
7 – 10 กิโลกรัม250 บาท
10 – 15 กิโลกรัม400 บาท
15 – 20 กิโลกรัม750 บาท

*พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม

2. จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 – 6 วันทำการ เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล

น้ำหนัก*อัตราค่าจัดส่ง
ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม80 บาท
0.5 – 1.0 กิโลกรัม95 บาท
1.0 – 1.5 กิโลกรัม110 บาท
1.5 – 2.0 กิโลกรัม125 บาท
2.0 – 2.5 กิโลกรัม140 บาท
2.5 – 3.0 กิโลกรัม155 บาท
3.0 – 3.5 กิโลกรัม175 บาท
3.5 – 4.0 กิโลกรัม195 บาท
4.0 – 4.5 กิโลกรัม215 บาท
4.5 – 5.0 กิโลกรัม235 บาท
5.0 – 5.5 กิโลกรัม260 บาท
5.5 – 6.0 กิโลกรัม285 บาท
6.0 – 6.5 กิโลกรัม310 บาท
6.5 – 7.0 กิโลกรัม335 บาท
7.0 – 7.5 กิโลกรัม360 บาท
7.5 – 8.0 กิโลกรัม385 บาท
8.0 – 8.5 กิโลกรัม415 บาท
8.5 – 9.0 กิโลกรัม445 บาท
9.0 – 9.5 กิโลกรัม475 บาท
9.5 – 10 กิโลกรัม505 บาท

*พัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ กำหนดพิกัดไว้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

หมายเหตุ
 • ดอยตุงจะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงิน
 • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อจากดอยตุง
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า
 • สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
 • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และเมื่อยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก
 • ในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ดอยตุงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์
 • ระยะเวลาการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่ง, วันหยุด และช่วงเทศกาล
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx และติดตามสถานะการสั่งซื้อได้ทาง www.doitung.com
 • ขณะนี้ดอยตุงยังไม่มีบริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดอยตุงจะทำการแจ้งลูกค้าทันทีเมื่อสามารถให้บริการได้

*กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

Back to top