doitung
Basket

ตรวจสอบการสั่งสินค้า

รวมสินค้า
รวมเงิน


secure website

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (“ดอยตุง”) จัดส่งสินค้า ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีระยะเวลา และอัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้

1. จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 8 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

น้ำหนัก* อัตราค่าจัดส่ง
0 - 2 กิโลกรัม 60 บาท
มากกว่า 2 - 3 กิโลกรัม 80 บาท
มากกว่า 3 - 4 กิโลกรัม 100 บาท
มากกว่า 4 - 5 กิโลกรัม 120 บาท
มากกว่า 5 - 7 กิโลกรัม 150 บาท
มากกว่า 7 - 10 กิโลกรัม 250 บาท
มากกว่า 10 - 15 กิโลกรัม 400 บาท
มากกว่า 15 – 20 กิโลกรัม 750 บาท

*พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม

2. จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายใน 3 - 6 วันทำการ เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล

น้ำหนัก* อัตราค่าจัดส่ง
0 - 0.5 กิโลกรัม 80 บาท
มากกว่า 0.5 – 1.0 กิโลกรัม 95 บาท
มากกว่า 1.0 - 1.5 กิโลกรัม 110 บาท
มากกว่า 1.5 - 2.0 กิโลกรัม 125 บาท
มากกว่า 2.0 - 2.5 กิโลกรัม 140 บาท
มากกว่า 2.5 - 3.0 กิโลกรัม 155 บาท
มากกว่า 3.0 - 3.5 กิโลกรัม 175 บาท
มากกว่า 3.5 - 4.0 กิโลกรัม 195 บาท
มากกว่า 4.0 - 4.5 กิโลกรัม 215 บาท
มากกว่า 4.5 - 5.0 กิโลกรัม 235 บาท
มากกว่า5 .0 - 5.5 กิโลกรัม 260 บาท
มากกว่า 5.5 - 6.0 กิโลกรัม 285 บาท
มากกว่า 6.0 - 6.5 กิโลกรัม 310 บาท
มากกว่า 6.5 - 7.0 กิโลกรัม 335 บาท
มากกว่า 7.0 - 7.5 กิโลกรัม 360 บาท
มากกว่า 7.5 - 8.0 กิโลกรัม 385 บาท
มากกว่า 8.0 - 8.5 กิโลกรัม 415 บาท
มากกว่า 8.5 - 9.0 กิโลกรัม 445 บาท
มากกว่า 9.0 - 9.5 กิโลกรัม 475 บาท
มากกว่า 9.5 - 10 กิโลกรัม 505 บาท

* พัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ กำหนดพิกัดไว้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

หมายเหตุ:

  • ดอยตุงจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานหรือการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
  • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางดอยตุง
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  • ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้ (อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย) ดอยตุงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์
  • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx หรือ login เข้าสู่ระบบของเว็บ www.doitung.com เพื่อติดตามสถานะการสั่งซื้อได้
  • ดอยตุงขออภัยที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศได้ในขณะนี้ และจะได้แจ้งให้ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทราบในทันทีที่เราสามารถให้บริการด้านนี้ได้

*กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

Supported By

About DoiTungDoiTung ProductCafe' DoiTungDoiTung LifestyleDoiTung TourismContact UsCheck Your Shopping Basket
Terms and ConditionsShipping & Delivery PolicyProducts Replacement PolicyFAQ
Copyright 2010 DoiTung Project. Mae Fah Luang Foundation. All rights reserved.