doitung

สินค้าแนะนำ

DOITUNG FOOD HAMPER M

DOITUNG FOOD HAMPER XL

DOITUNG FOOD HAMPER S

สินค้าดอยตุง > ของขวัญ > ชุดของขวัญ > DOITUNG FOOD HAMPER L

DOITUNG FOOD HAMPER L

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า
สถานะ: มีสินค้า
ราคา: 1690 บาท/ 1 ใบ

จำนวน

ความชื่นชอบ

แสดงความคิดเห็น

เรื่องราวของเรา

     

เรื่องราวของเรา

 

ด้วยระยะทางกว่า 7 กิโลเมตรจากเชิงเขาถึงตีนเขา

บวกกับความลาดชันของผืนป่า ชาวบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

ต้องใช้ความอดทน และความเอาใจใส่

ในการบรรจงเก็บเมล็ดแมคคาเดเมีย และทุกขั้นตอน

ต้องรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด เพื่อรักษาความสมดุลของป่า

ส่งผลให้เราได้รับแมคคาเดเมียนัทชั้นดี รสอร่อยทุกเม็ดที่คุณได้ลิ้มลอง

แสดงความคิดเห็น

Supported By

About DoiTungDoiTung ProductCafe' DoiTungDoiTung LifestyleDoiTung TourismContact UsCheck Your Shopping Basket
Terms and ConditionsShipping & Delivery PolicyProducts Replacement PolicyFAQ
Copyright 2010 DoiTung Project. Mae Fah Luang Foundation. All rights reserved.